Klubben
Hankø Yacht Club ble stiftet 21. august 1954 efter initiativ av interesserte seilere, og dens formål er å virke til fremme av internasjonal seilsport og verne om Hankø som internasjonalt seilsport-sentrum. Foreningen har sitt sete på Hankø.

Stander
Foreningens stander er en blå vimpel med hvitt diagonalt kors.

Klubbhus
HYCs sjøbod på Hankø er tegnet av arkitekt Wilhelm Swensen, Trondheim, mens interiørarkitekt Bjørn Ianke, Fredrikstad, har hatt tilsynet med farver og innredning. Sjøboden ble åpnet for medlemmene 22. juni 1957.

Sjøboden er bygget ut flere ganger, blant annet med moderne storkjøkken, nytt kjølerom, større bar og utvidet toalettkapasitet. På sjøbodens loft er det overnattingsrom. Naustet og Badstuen inneholder også overnattingsrom, samt regattakontor og lagerrom. Foreningens brygger har de senere år gjennomgått en vesentlig oppgradering, og plattingen utenfor sjøboden ble i forkant av 2010-sesongen restaurert og utvidet.

I utgangspunktet er det kun medlemmer, deres ektefeller og deres inviterte gjester som har tilgang til klubblokalene. Styret kan gi kollektive invitasjoner til deltagere og funksjonærer ved seilsportarrangement.

Medlemsskap
Foreningens medlemstall er begrenset til 200 betalende medlemmer. Foreningens styre og et råd på fire medlemmer avgjør opptagelse av nye medlemmer etter ansøkning av minimum to eksisterende medlemmer. Beslutning om opptagelse skal være enstemmig og behandlingen skal være hemmelig. For sesongen 2012 har foreningen 182 betalende medlemmer og syv innbudte medlemmer.

hankoyachtclub.no
© Hankø Yacht Club 2010-2012
Innhold på sidene skal ikke kopieres uten skriftlig tillatelse.
Ansvarlig redaktør: Peder Nergaard.
Foto: Peder Nergaard, Petter Fjeld, Jon Amtrup, Stig Ørneberg og Ivar Gilså.

Hankø Yacht Club – Dampskipsbryggen, Hankø – 1621 Gressvik
Postadresse: Postboks 1357 Vika, 0113 Oslo
Epost vertskap: vert@hankoyachtclub.no